- Muốn làm lạnh một vật nào đó đặt trên hay dưới nước đá thì nhanh hơn? Đặng Yến Nhi (Hải Châu, Đà Nẵng).

.

Do thói quen, nhiều người cứ đặt vật lên trên nước đá là vô ích.

PGS.TS Nguyễn Việt Cường, chủ nhiệm chương trình Năng lượng sạch, Viện Cơ học cho biết: Muốn đun nước, chúng ta đặt ấm nước lên trên ngọn lửa, chứ không đặt cạnh ngọn lửa.

Do thói quen, nhiều người cứ đặt vật lên trên nước đá là vô ích. Khi đun nóng nước, không khí được ngọn lửa đun nóng sẽ nhẹ hơn, bốc lên khắp xung quanh ấm.

Còn khi làm lạnh vật bằng cách để lên trên nước đá, không khí ở bên trên nước đá, sau khi lạnh, sẽ chìm xuống và được thay thế bằng không khí nóng xung quanh. Nếu muốn làm lạnh thức ăn hoặc đồ uống thì không nên đặt nó ở trên nước đá mà đặt ở dưới nước đá.

PV (ghi)