Dưới đây là cách phát âm tên các hãng thời trang lớn của Mỹ, Anh và Pháp như Chanel, Dior, Hermes...

Ly Nguyễn (Theo EnglishTeacherMelanie)