Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi chứng kiến pha đỗ xe tưởng chừng như không thể này.

H.N (Theo Youtube)