Người Việt nghĩ rằng trẻ con là những "sinh linh bé nhỏ" nên luôn làm hộ con nhiều việc, chính điều này ảnh hưởng đến thái độ của trẻ sau này.

Cach day con khac biet cua me Tay va me Viet - Anh 1

Cach day con khac biet cua me Tay va me Viet - Anh 2

Cach day con khac biet cua me Tay va me Viet - Anh 3

Cach day con khac biet cua me Tay va me Viet - Anh 4

Cách người Mỹ ứng xử khi con vòi vĩnh

Cach day con khac biet cua me Tay va me Viet - Anh 5

Cách người Nhật dạy con tự lập

Cach day con khac biet cua me Tay va me Viet - Anh 6

Cach day con khac biet cua me Tay va me Viet - Anh 7

Cach day con khac biet cua me Tay va me Viet - Anh 8

Cach day con khac biet cua me Tay va me Viet - Anh 9

Cach day con khac biet cua me Tay va me Viet - Anh 10

Cach day con khac biet cua me Tay va me Viet - Anh 11

Cach day con khac biet cua me Tay va me Viet - Anh 12

Cach day con khac biet cua me Tay va me Viet - Anh 13