Cùng với sự thay đổi của thời gian và xu hướng thẩm mỹ của phái đẹp, cách đánh phấn má hồng cũng có sự thay đổi trong 100 năm qua.

Video: Sự thay đổi trong cách đánh phấn má hồng trong 100 năm qua:

Nguồn video: Allure.