Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở (CĐCS) tiến tới Đại hội CĐ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, CĐCS xã Phúc Tiến đã tiến hành tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2017-2022, ngay sau đại hội điểm CĐCS các xã, thị trấn đã tiến hành Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội CĐ huyện lần thứ X và dự thảo sửa đổi Điều lệ CĐ Việt Nam; Bầu Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 2017-2022 và đoàn đại biểu dự Đại hội CĐ huyện.

Cac xa, thi tran to chuc Dai hoi nhiem ky 2017 - 2022 - Anh 1

Đại hội CĐCS xã Hồng Minh

Về dự và chỉ đạo Đại hội các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn đã phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp tích cực của CĐ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương và hoạt động CĐ huyện; đồng thời gợi mở định hướng cho hoạt động CĐ nhiệm kỳ tới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong thời gian tới. Tính đến ngày 31/7/2017 đã có 28/28 CĐCS sở các xã, thị trấn đã Đại hội thành công tốt đẹp.

Cac xa, thi tran to chuc Dai hoi nhiem ky 2017 - 2022 - Anh 2

Đại hội CĐCS xã Văn Nhân

Đại hội CĐCS các xã, thị trấn thực sự là ngày hội của công nhân, viên chức, lao động, biểu dương sức mạnh và ý trí của giai cấp công nhân, quyết tâm phấn đấu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương và phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ Thủ đô.

H.D