KTĐT - Ngày 2/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có báo cáo gửi Bộ GTVT về công tác triển khai thực hiện việc điều chỉnh biển báo hạn chế tốc độ trên quốc lộ (QL).
Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tính đến tháng 6/2014 trên hệ thống QL còn 151 biển báo tốc độ dưới 40km/h cần phải điều chỉnh. Đến thời điểm báo cáo, Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị quản lý QL thay 25 biển tốc độ 25, 30, 35km/h bằng biển cảnh báo. Trong đó: QL39 thay 7 biển, QL1 thay 16 biển và QL48 thay 2 biển. Các đơn vị quản lý QL cũng đã tiến hành tháo bỏ 8 biển bất hợp lý. Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu điều chỉnh 118 biển hạn chế tốc độ 25, 30 và 35km/h thành biển báo 40km/h để phù hợp với điều kiện khai thác tuyến đường.
Như vậy, sau khi thực hiện việc tháo dỡ và điều chỉnh, đến nay trên toàn hệ thống quốc lộ đã không còn biển báo dưới 40km/h.
Tổng cục Đường bộ cũng cho biết, đối với các biển báo dưới 40 km/h trên hệ thống giao thông địa phương, theo quy định tại điều 37 Luật Giao thông đường bộ.