(PL&XH) - Theo Cục Đào tạo (Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân), chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩn, khối thi trong tuyển sinh 2011 vào các trường công an nhân dân (CAND) đã chính thức được công bố.

Học viện An ninh nhân dân tuyển tổng chỉ tiêu là: 900. Trong đó, ngành Nghiệp vụ An ninh (thi các khối A, C, D1) 620 chỉ tiêu; Công nghệ thông tin (thi khối A: 50 chỉ tiêu; Ngôn ngữ Anh (thi khối D1): 50 chỉ tiêu; Ngôn ngữ Trung Quốc (thi tiếng Anh): 30 chỉ tiêu; Xây dựng Đảng và Xây dựng lực lượng CAND (thi khối C, D1): 100 chỉ tiêu; gửi đào tạo tại Học viện Quân y: 20 chỉ tiêu; gửi đào tạo tại ĐH Bách khoa Hà Nội: 20 chỉ tiêu; gửi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật mật mã: 10 chỉ tiêu. Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển 910 chỉ tiêu ĐH An ninh nhân dân tuyển 640 chỉ tiêu ĐH Cảnh sát nhân dân tuyển 480 chỉ tiêu trong đó có 30 chỉ tiêu gửi đào tạo tại ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh. ĐH Phòng cháy chữa cháy: Đào tạo cho Bộ Công an 250 chỉ tiêu, đào tạo cho dân sự: 50 chỉ tiêu. ĐH Kỹ thuật – Hậu cần CAND tuyển 902 chỉ tiêu . Cũng theo Cục Đào tạo, năm 2011, ngoài các học viện, trường đại học CAND tuyển sinh như năm 2010, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tuyển sinh, đào tạo đại học hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin và chuyên ngành Kỹ thuật điện tử-Truyền thông. Riêng đối với các trường thuộc khối CAND, các thí sinh không thi tại cụm thi. Thí sinh thuộc khu vực phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra) nộp hồ sơ đăng ký dự thi và thi tại Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội); thí sinh thuộc khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) nộp hồ sơ đăng ký dự thi và thi tại Trường Đại học An ninh nhân dân (TP Hồ Chí Minh). Cũng theo Cục đào tạo, tuyển chỉ tiêu tuyển sinh vào đào tạo trung cấp CAND năm 2011 phân bổ cho từng đơn vị, địa phương. Thí sinh đủ tiêu chuẩn sơ tuyển dự thi vào các học viện, trường đại học CAND, nếu có nguyện vọng đều được đăng ký xét tuyển vào trung cấp CAND. Cụ thể, chỉ tiêu vào các trường trung cấp CAND như sau: Trường Trung cấp An ninh nhân dân I: 600 chỉ tiêu; Trung cấp An ninh nhân dân II: 650 chỉ tiêu; Trung cấp Cảnh sát nhân dân I : 1.220 chỉ tiêu; Trung cấp Cảnh sát nhân dân II: 1.600 chỉ tiêu; Trung cấp Cảnh sát nhân dân III: 600 chỉ tiêu; Trung cấp Cảnh sát nhân dân IV: 800 chỉ tiêu; Trung cấp Cảnh sát vũ trang: 750 chỉ tiêu; hệ trung cấp Phòng cháy chữa cháy (của Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy) đào tạo cho Bộ Công an 350 chỉ tiêu, đào tạo cho dân sự 50 chỉ tiêu. Thủy Fan