Thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp; đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp là 3 nội dung chính mà Bộ GDĐT yêu cầu các trường ĐH, CĐ, học viện bắt buộc phải thực hiện trong thời gian tới.

Cac truong dai hoc phai bao cao viec lam cua sinh vien tot nghiep - Anh 1

Bộ GD ĐT cũng yêu cầu báo cáo của các trường phải phản ánh khách quan, trung thực tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; nêu rõ phương pháp, quy trình điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp và minh chứng về việc thực hiện để phục vụ công tác kiểm tra, xác thực thông tin của báo cáo.

Bởi mục đích của việc này nhằm cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy cũng như qua đó đánh giá khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. Trên cơ sở đó, các trường nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Đồng thời, báo cáo này cũng là cơ sở để Bộ GDĐT giám sát chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của các trường và phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

H.Thành