Vừa qua, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2003 - 2008) thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp (ĐH-CĐ-THCN) trên địa bàn TPHCM. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Huỳnh Thị Nhân chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm qua, các trường đã kết nạp được 2.501 đảng viên trong đội ngũ giảng viên và sinh viên, học sinh (1.338 đảng viên là giảng viên, 1.163 là sinh viên, học sinh), bình quân mỗi năm kết nạp được 500 đảng viên, tăng gấp 5 lần so với giai đoạn trước. Điều đáng nói, trước khi Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Thành ủy được ban hành, trong các trường ĐH-CĐ-THCN trên địa bàn TPHCM chỉ có 5 chi bộ sinh viên, thì đến hết năm học 2007 - 2008 đã thành lập được 31 chi bộ sinh viên ở 22 trường đại học (có 6 trường dân lập). Theo đánh giá của Đảng ủy các trường thành viên trong ĐH Quốc gia TPHCM, thì việc hình thành và phát triển chi bộ sinh viên đã phát huy tốt vai trò chủ động tích cực của đảng viên - sinh viên hơn so với mô hình đảng viên - sinh viên sinh hoạt trong chi bộ khoa như giai đoạn trước đây. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, số lượng đảng viên mới kết nạp ở các trường có tăng hơn so với trước khi có Chỉ thị 09 nhưng vẫn chưa tương xứng, chỉ đạt tỷ lệ từ 20% - 25% so với nguồn quần chúng ưu tú trong đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh viên, học sinh do các đoàn thể giới thiệu hàng năm. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Huỳnh Thị Nhân yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy Đảng tại các trường tiếp tục quan tâm đầu tư cho công tác phát triển Đảng, nâng cao tỷ lệ phát triển đảng viên là giảng viên trẻ, sinh viên bên cạnh việc yêu cầu bảo đảm chất lượng đảng viên. Đồng thời, tổ chức Đoàn - Hội trong các trường học cần tiếp tục tổ chức nhiều phong trào để góp phần phát hiện nhân tố tích cực giới thiệu sang Đảng.