TT - Để tránh cho người sử dụng mạng tra cứu những thông tin sai lệch về sức khỏe đầy rẫy trên mạng, Bộ Y tế Pháp cho biết kể từ tháng 3-2008, tất cả trang web về sức khỏe phải có đính logo Honcode để được chứng thực về giá trị.