ND – Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng 18-11 ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Các tỉnh phía bắc trời trở rét.