Ngày 16-11, tại tỉnh Phú Yên, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Ban Chỉ đạo T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên. Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư chủ trì hội nghị.

Cac nhiem vu trong tam trong thong tin doi ngoai o mien trung - Tay Nguyen - Anh 1

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh đề nghị Ban Chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo T.Ư tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động này một cách hiệu quả theo tinh thần Kết luận số 16 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”. Hoàn thiện tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp hoạt động thông tin đối ngoại giữa trung ương và địa phương. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại. Cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, cơ sở lập luận cho các cơ quan báo chí về những vấn đề quan trọng liên quan công tác này. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài,...