TTO - Trường ĐH Sài Gòn là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân TP.HCM, chịu sự quản lý nhà nuớc về giáo dục của Bộ GD-ĐT. Trường được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25-4-2007 của Thủ tướng Chính phủ.