Sử dụng nguyên liệu thuần Việt nhưng cầu kỳ trong cách chế biến và kỹ tính ở khâu trình bày, các đầu bếp Chiếc thìa vàng đã góp phần hoàn thiện bản đồ ẩm thực Việt Nam.

Đức Phạm