Hiện chỉ có một khoản quỹ bắt buộc là quỹ phòng, chống lụt bão.

Nhiều bạn đọc phản ánh hằng năm họ phải đóng góp quá nhiều loại quỹ nhưng không rõ cái nào là bắt buộc, cái nào là tự nguyện. Ông Tạ Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết: Hiện chỉ có duy nhất quỹ phòng, chống lụt bão là bắt buộc tại các địa phương. Theo khoản 1 Điều 9 của quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 50 ngày 10-5-2007 của Chính phủ, công dân trong độ tuổi quy định (nam từ đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi; nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi) mỗi năm nộp cho quỹ này số tiền theo giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tại thời điểm thu: 1 kg thóc đối với thành viên hộ nông nghiệp; 2 kg thóc đối với các đối tượng khác. . Tại TP.HCM, mức tiền đóng góp cho quỹ này là bao nhiêu, thưa ông? + Hằng năm, tùy theo tình hình thực tế giá tiêu dùng mà UBND TP.HCM quy định cụ thể mức thu quỹ phòng, chống lụt bão trên địa bàn thành phố. Cụ thể năm 2010, theo Quyết định 1120 ngày 12-3-2010 của UBND TP, mức đóng góp là 6.000 đồng/người/năm. Người nộp tiền sẽ được cấp biên lai theo mẫu quy định. Số tiền thu được sau khi trích 5% trên tổng số thu để trả thù lao cho người trực tiếp thu, còn lại 95% sẽ quy thành 100%, phân bổ quỹ phòng, chống lụt bão quận 40% và nộp về tài khoản quỹ phòng, chống lụt bão TP 60%. Bằng nguồn quỹ do dân tự nguyện đóng góp theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm, chính quyền quận Tân Phú (TP.HCM) đã làm được nhiều con đường khang trang, sạch đẹp. Trong ảnh: Hẻm 196 đường Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Ảnh: THÁI HIẾU Cần lưu ý, từ ngày 1-8-2007, thực hiện theo Nghị quyết 07 ngày 15-7-2007 của HĐND TP, TP miễn thu quỹ phòng, chống lụt bão đối với công dân năm huyện ngoại thành và công dân các hộ nông nghiệp các quận vùng ven. . Như vậy, nhiều loại quỹ còn lại đều là tự nguyện, dân có thể đóng theo khả năng của mình? + Quỹ vận động tự nguyện gồm có: Quỹ quốc phòng an ninh (dùng để chi hỗ trợ cho các nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn). Cạnh đó là các quỹ xã hội, quỹ từ thiện bao gồm: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ xã hội-từ thiện, quỹ khuyến học TP, quỹ chăm sóc người cao tuổi, quỹ vì người nghèo, quỹ phòng, chống ma túy. Riêng đối với quỹ đóng góp đầu tư cơ sở hạ tầng, tùy theo điều kiện thực tế, các quận, huyện được vận động theo từng dự án cụ thể với mức thu theo thỏa thuận. . Tiếng là không bắt buộc nhưng trên thực tế nhiều nơi vẫn đưa ra chỉ tiêu xuống từng khu phố và yêu cầu các hộ dân phải đóng số tiền cụ thể. Trong trường hợp này, người dân có quyền từ chối không đóng hay không? + Ngày 3-11-2009, UBND TP.HCM đã ban hành Công văn số 5742 về việc chấn chỉnh việc thu các khoản vận động đóng góp của nhân dân trên địa bàn quận, huyện. Theo đó, UBND TP chỉ đạo: Đối với các khoản huy động đóng góp cho quỹ xã hội, quỹ từ thiện để xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các hoạt động có tính chất xã hội, từ thiện phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện. UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng. Các địa phương phải tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu rõ chính sách và quy định của pháp luật về các khoản đóng góp; theo dõi tình hình vận động của cán bộ khu phố, tổ dân phố, tránh việc để các tổ dân phố tự áp đặt mức thu cho các hộ dân. Không một cơ quan nào được tự đặt ra các khoản huy động đóng góp ngoài quy định của trung ương, TP. Theo định kỳ, Sở Tài chính có đi kiểm tra một số địa phương và tổng hợp tình hình thực hiện số liệu thu chi để tham mưu kịp thời cho UBND TP chấn chỉnh, nhắc nhở các quận, huyện thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, một số lãnh đạo cấp phường vẫn còn tự quy định mức thu khiến người dân không hài lòng. Sở chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và đề xuất để UBND TP xử lý. . Có trường hợp đăng ký hộ khẩu thường trú nơi này nhưng lại cư trú nơi khác. Nếu người đó đã đóng góp các khoản thu tại nơi thường trú thì có phải đóng tiếp tại nơi tạm trú hay không? + Đối với quỹ phòng, chống lụt bão là loại quỹ bắt buộc, nếu đối tượng quy định đã đóng tại nơi cư trú rồi thì không phải đóng góp tại nơi khác. Riêng các loại quỹ vận động tự nguyện, người dân có thể đóng góp trên tinh thần tự nguyện. . Xin cảm ơn ông. THÀNH NHÂN thực hiện