TTO - * Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần chứng nhận quyền sử dụng 93.500,00m2 - theo bản liệt kê dưới đây có ghi:

Số tờ bản đồ Số thửa Diện tích (m2) Mục đích SD Thời hạn SD Ghi thêm 116-25 1 T.đó: 93.500,00 02/06/54 18.700,00 CD 02/06/54 74.800,00 LN 02/06/54 Ký hiệu “CD” có trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn là một loại mã biến động thể hiện thửa đất trên đã được chuyển đổi quyền sử dụng toàn bộ thửa đất. Nội dung biến động được ghi "Chuyển đổi cho ông (hoặc bà, hộ gia đình)… (ghi tên và các thông tin khác về người nhận chuyển đổi) theo hồ sơ số… (ghi chỉ số tra cứu của hồ sơ chuyển đổi)" (tiết d điểm 2.13 Mục III thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 2-8-2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính) Đối với ký hiệu “LN” thì các văn bản hướng dẫn Luật đất đai hiện hành không có quy định về ký hiệu này, bạn có thể liên hệ phòng tài nguyên và môi trường thuộc UBND cấp quận/huyện nơi có đất để được giải đáp. Bạn có thể tham khảo thêm bảng mã mục đích sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm 2.5 Mục III về dữ liệu mục đích sử dụng đất của thông tư số 09/2007/TT-BTNMT như sau: - Mục đích sử dụng thuộc nhóm đất nông nghiệp gồm: + "LUA" là đất trồng lúa; + "COC" là đất cỏ dùng vào chăn nuôi; + "HNK" là đất trồng cây hằng năm khác; + "CLN" là đất trồng cây lâu năm; + "RSX" là đất rừng sản xuất; + "RPH" là đất rừng phòng hộ; + "RDD" là đất rừng đặc dụng; + "NTS" là đất nuôi trồng thủy sản; + "LMU" là đất làm muối; + "NKH" là đất nông nghiệp khác; - Mục đích sử dụng thuộc nhóm đất phi nông nghiệp gồm: + "ONT" là đất ở tại nông thôn; + "ODT" là đất ở tại đô thị; + "TSC" là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của Nhà nước; + "TSK" là đất trụ sở khác; + "CQP" là đất quốc phòng; + "CAN" là đất an ninh; + "SKK" là đất khu công nghiệp; + "SKC" là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; + "SKS" là đất cho hoạt động khoáng sản; + "SKX" là đất sản xuất vật liệu, gốm sứ; + "DGT" là đất giao thông; + "DTL" là đất thủy lợi; + "DNL" là đất công trình năng lượng; + "DBV" là đất công trình bưu chính, viễn thông; + "DVH" là đất cơ sở văn hóa; + "DYT" là đất cơ sở y tế; + "DGD" là đất cơ sở giáo dục - đào tạo; + "DTT" là đất cơ sở thể dục - thể thao; + "DKH" là đất cơ sở nghiên cứu khoa học; + "DXH" là đất cơ sở dịch vụ về xã hội; + "DCH" là đất chợ; + "DDT" là đất có di tích, danh thắng; + "DRA" là đất bãi thải, xử lý chất thải; + "TON" là đất tôn giáo; + "TIN" là đất tín ngưỡng; + "NTD" là đất nghĩa trang, nghĩa địa; + "MNC" là đất có mặt nước chuyên dùng; + "PNK" là đất phi nông nghiệp khác Lưu ý với bạn là trường hợp dữ liệu mục đích sử dụng đất được xây dựng theo kết quả cấp giấy chứng nhận trước ngày 2-12-2004 thì trong cơ sở dữ liệu phải được thể hiện lại bằng mã theo quy định tại tiết này. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề nhà đất, thủ tục giấy tờ liên quan đến sổ đỏ, sổ hồng... hoặc bài vở cộng tác, bạn đọc gửi về mục "Tư vấn nhà đất" hoặc "Địa ốc" tại địa chỉ: diaoc@tuoitre.com.vn. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.