Vào 12 giờ trưa 5.11, sau gần một tháng thương lượng bất thành, Hội Biên kịch Hoa Kỳ (WGA) sẽ chính thức đình công để chống lại các hãng phim và đòi hỏi những yêu cầu của họ phải được đáp ứng.