(VOV) - Tại Cao Bằng có 50 dự án phi Chính phủ với tổng trị giá 120 tỷ đồng đã góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Sáng 27/5, Hội nghị “Xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2011-2015” khai mạc tại thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Đây là hoạt động do UNBD tỉnh Cao Bằng, Ủy ban Công tác về các Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài (Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam) phối hợp tổ chức. Các tham luận tại Hội nghị cho biết: Hiện, có 800 tổ chức phi Chính phủ hoạt động ở tất cả 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Giá trị viện trợ giải ngân của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài giúp Việt Nam cũng tăng đáng kể trong vài năm gần đây, trong đó riêng trong năm 2010 đạt 279 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực và vấn đề ưu tiên của Việt Nam. Từ các dự án hợp tác này, bạn bè quốc tế đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, xóa đói giảm nghèo và phát triển bề vững, giúp người dân Việt Nam thiện cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Riêng tại tỉnh Cao Bằng, 50 dự án phi Chính phủ với tổng trị giá 120 tỷ đồng đã góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đánh giá về hiệu quả các dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ông Lý Hải Hầu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng cho biết: “Cùng với những nỗ lực của địa phương, các dự án phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Cao Bằng đã và đang giúp tỉnh địa phương xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống của nhân dân, cũng như tăng cường quan hệ hợp tác đối ngoại giữa Cao Bằng và bạn bè quốc tế”. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về hiệu quả, những thách thức đặt ra, các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác, vấn đề chia sẻ kinh nghiệm, những phương hướng sắp tới trong việc triển khai các dự án phi chính phủ tại tỉnh Cao Bằng. Đây là cơ sở để UBND tỉnh Cao Bằng, Ủy ban Công tác về các Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức NGOs cùng phối hợp, tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, giai đoạn 2011-2015 sắp tới. Nhân dịp này, UBND tỉnh Cao Bằng và tổ chức Action Aid-Việt Nam, tổ chức Anesvad (Tây Ban Nha) đã ký thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn mới./. H.Điệp