Giám khảo Triệu Thị Chơi tâm đắc với thực đơn có cấu trúc hợp lý, cách chế biến đa dạng, nguyên liệu phong phú cùng cách trang trí trang nhã, tinh tế của đội số 34.

Trương Khởi