Một biện pháp mà hiện nay các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng nói riêng và công nghiệp nói chung đang áp dụng để ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát là cắt giảm mọi chi phí không cần thiết trong quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm trên thị trường.