Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trong văn bản gửi các bộ, địa phương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hôm 6/10/2016.

Cac doanh nghiep da co phan hoa phai niem yet tren thi truong chung khoan - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Văn bản số 1768/TTg-ĐMDN ngày 6/10/2016 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Trong văn bản này, Phó Thủ tướng yêu cầu lập danh sách các doanh nghiệp trực thuộc đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán, chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước phối hợp, đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 01/11/2016.

PV.