(VOV) - Một trong những vấn đề gây tranh cãi giữa các đảng phái là nhiệm vụ tiếp nhiên liệu của Nhật Bản cho lực lượng chống khủng bố quốc tế do Mỹ cầm đầu tại Ấn Độ Dương.

Chính trường Nhật Bản đang diễn biến sôi động trong giai đoạn chuẩn bị bước vào chiến dịch tranh cử của cuộc tổng tuyển cử lần đầu tiên kể từ năm 2005. Cương lĩnh tranh cử luôn là nhân tố quan trọng để lôi kéo sự ủng hộ của cử tri trong mọi cuộc bầu cử mà cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 30/8 tới không ngoại lệ. Vì vậy các đảng phái tại Nhật Bản đang gấp rút hoàn thành chính sách tranh cử của mình để chính thức đưa ra trước công chúng bắt đầu từ ngày 18/8. Một trong những vấn đề gây tranh cãi giữa các đảng phái là nhiệm vụ tiếp nhiên liệu của Nhật Bản cho lực lượng chống khủng bố quốc tế do Mỹ cầm đầu tại Ấn Độ Dương. Hai đảng trong liên minh cầm quyền tại Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích đảng Dân chủ đối lập lớn nhất về việc thay đổi lập trường liên quan đến nhiệm vụ này. Trước đây, đảng Dân chủ đối lập lớn nhất đã lên tiếng phản đối rằng Nhật Bản nên chấm dứt nhiệm vụ tiếp nhiên liệu cho phép các tàu của Lực lượng Phòng vệ Nhật bản hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố do Mỹ cầm đầu tại Afgamistan. Tuy nhiên, trước khả năng có thể giành thắng lợi tại cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới, đảng Dân chủ đã quyết định hủy bỏ sự phản đối của mình đối với nhiệm vụ này trong cương lĩnh tranh cử của mình. Điều này đang gây ra tranh cãi mạnh mẽ giữa các đảng phái tại Nhật Bản trong những ngày gần đây. Đảng cầm quyền Tự do Dân chủ đã chỉ trích đảng Dân chủ về lập trường không nhất quán và nghi ngờ về biện pháp mà các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ thay đổi trong chính sách an ninh để có thể xây dựng lòng tin với Mỹ. Một quan chức cấp cao của đảng liên minh cầm quyền Công Minh, ông Yosuke Takagi cũng lên tiếng chỉ trích cho rằng trước đây do sự phản đối của đảng Dân chủ, dự luật chống khủng bố của Nhật Bản đã phải thông qua tại Hạ viện bằng lần bỏ phiếu thứ hai. Trong khi đó, đảng Cộng sản có quan điểm cho rằng liên minh cầm quyền triển khai hoạt động tiếp nhiên liệu vì đã bị Mỹ yêu cầu đóng góp quân sự vì vậy phe cầm quyền cũng không nên chỉ trích đảng Dân chủ. Tuy nhiên, đảng Xã hội Nhật Bản có quan điểm trung hòa hơn cho rằng nên có một biện pháp cho Nhật Bản duy trì quan hệ thực chất với Mỹ mà không phải tiếp tục nhiệm vụ tiếp nhiên liệu và những thông tin liên quan đến nhiệm vụ này nên được công khai vì nó có thể đi ngược lại Hiến pháp của Nhật. Đồng quan điểm với Xã hội, Đảng Nhân dân mới cho rằng Nhật Bản cần thảo luận các biện pháp khác nhằm đóng góp cho các hoạt động chống khủng bố và giải thích với Mỹ những gì Nhật Bản có thể làm./. Tiến Trường (từ Tokyo)