ICTnews - Các đài truyền thanh huyện không phải là cơ quan báo chí nhưng là cơ quan gì và sẽ được quản lý như thế nào.

Đài truyền thanh huyện có nhiệm vụ tuyên truyền thông tin về chính sách, pháp luật cũng như hoạt động của chính quyền cấp huyện trên địa bàn. Đó là bức xúc của rất nhiều lãnh đạo Sở TT&TT trong cuộc giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm. Đây cũng là nội dung đang được bàn thảo tại một dự thảo thông tư liên tịch giữa Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ về vấn đề này. Hiện cả nước có khoảng 700 đài truyền thanh truyền hình hoặc đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Các đơn vị này thời gian qua hình thành một cách tự phát do nhu cầu tuyên truyền thông tin về chính sách, pháp luật cũng như hoạt động của chính quyền cấp huyện trên địa bàn. Tuy nhiên, mô hình hoạt động của các đài là không giống nhau và không phải huyện nào cũng có. Theo ông Phạm Khắc Thắng, Phó Giám đốc Sở TT&TT Nghệ An, hệ thống đài PTTH tỉnh này gồm 1 đài cấp tỉnh và 20 đài cấp huyện trong đó Đài PTTH tỉnh quản lý toàn diện đài TT-TH huyện gồm cả cán bộ, cơ sở vật chất, khung chương trình… Như vậy xảy ra tình trạng mặc dù chủ yếu phục vụ cho công tác quản lý và điều hành trên địa bàn huyện nhưng đài cấp huyện lại không chịu sự điều hành, chỉ đạo của UBND huyện. Đây cũng là tình trạng chung của khá nhiều địa phương trong cả nước và xu hướng của các tỉnh quy hoạch hệ thống này theo hướng giao các đài huyện cho UBND huyện quản lý toàn diện. “Đài huyện không phải là cơ quan báo chí, điều này hoàn toàn đúng vì nếu xem đây là cơ quan báo chí thì cả nước có thêm cả nghìn cơ quan báo chí là điều khó chấp nhận. Nhưng điều cần làm rõ là dù không phải là cơ quan báo chí nhưng nó hoạt động có tính chất báo chí, vậy nó sẽ được quản lý như thế nào”, ông Thắng đặt câu hỏi. Dẫn chứng về cái khó trong quản lý ở địa phương, ông Thắng cho biết, cũng như các đài truyền thanh cấp huyện, việc quản lý đối với các cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh cũng có những bất cập bởi rõ ràng đây không phải là một cơ quan báo chí nhưng vẫn có đội ngũ phóng viên bám theo các hoạt động của lãnh đạo tỉnh, có biên tập viên sửa tin bài đưa lên website, có phóng viên ảnh, có chế độ nhuận bút theo tin, bài… nhưng chưa có văn bản nào để Sở TT&TT dựa vào đó thực hiện chức năng quản lý nhà nước, nhất là cơ sở để xử phạt khi có sai phạm xảy ra. “Phải quy định rõ chức năng nhiệm vụ của đài huyện, được phép làm gì, có được sản xuất chương trình không, nếu được thì ở cấp độ nội dung nào, nó được bảo đảm điều kiện cần thiết về trang thiết bị và cán bộ đến mức nào để thực hiện nhiệm vụ đó. Ví dụ chỉ làm thông tin điều hành của UBND huyện, khác với thông tin báo chí. Cần phải khu biệt lại, thông tin báo chí và thông tin điều hành có gì khác nhau. Phạm vi của thông tin điều hành là chỉ phản ánh thông tin liên quan điều hành của huyện ủy, HĐND, UBND cấp huyện thôi. Như vậy đài huyện vẫn thuộc sự quản lý nhà nước của Sở TT&TT nhưng trong lĩnh vực thông tin chứ không phải trong lĩnh vực báo chí”, ông Thắng đề xuất. Theo dự thảo mới nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của đài PTTH cấp tỉnh và đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện không phải là cơ quan báo chí mà là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện và QLNN của Sở TT&TT, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài PTTH tỉnh. Ngoài việc tiếp sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và đài PTTH tỉnh, đài cấp huyện cũng có chức năng sản xuất nội dung và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng, phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở…, đồng thời phối hợp với đài cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài PTTH tỉnh. Đài cấp huyện có mô hình tổ chức, bộ máy do UBND huyện quyết định, có biên chế là biên chế sự nghiệp với số lượng do UBND huyện quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của huyện được tỉnh giao hàng năm, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Dự thảo thông tư đã được lấy ý kiến góp ý của các UBND tỉnh, Đài PTTH tỉnh với đa số ý kiến thống nhất. Việc ban hành thông tư liên tịch này sẽ chính thức công nhận các đài cấp huyện là đơn vị sự nghiệp độc lập, một hành động nhằm “chính danh” lực lượng tuyên truyền thông tin đông đảo rất cần thiết cho các địa phương này.