Hoằng Trường là xã ven biển nằm ở phía đông bắc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hoằng Trường là trọng điểm bắn phá của cả không quân và hải quân địch, đồng thời là hướng bay qua lại của máy bay địch sau mỗi trận oanh kích...