Nghị quyết về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và qui chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến sáng nay 21/9.