Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã được Quốc hội thông qua chiều 7/11 với số phiếu tán thành cao (85,02%).

Cac chi tieu chu yeu phat trien kinh te - xa hoi nam 2017 - Anh 1

Hữu Quân - Thu Giang