Video hướng dẫn bạn các bước sơ cứu người bị sốc nhiệt để tránh xảy ra những điều không như ý muốn.

Video: Các bước sơ cứu người bị sốc nhiệt:

Theo Sống khỏe