Ngoại trưởng các nước ASEAN hôm nay (19/11) đã thông qua Hiến chương mới nhằm biến tổ chức thành một thể chế vùng dựa trên các quy tắc, hội nhập hơn.