– Sau những thông tin về giá sữa ở Việt Nam quá cao, vừa qua Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ Công Thương, Tài chính, Y tế phải báo cáo về giá sữa trên thị trường hiện nay trước ngày 30/7.

Được biết, so với một số nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, hiện giá sữa nhập khẩu của Việt Nam nhìn chung cao hơn từ 20-60%. Cá biệt có trường hợp còn cao hơn từ 100-150%.Trong khi đó, thuế nhập khẩu với sữa bột nguyên liệu và sữa bột nguyên hộp vào Việt Nam không quá 10%, thấp hơn nhiều so với thuế nhập khẩu vào Thái Lan (0 - 40%). Bộ Tài chính cũng đã có đề nghị các cơ sở kinh doanh điều chỉnh thuế đối với các mặt hàng sữa bột lên 5%. Các loại sữa chưa pha đường, một số loại khác dự kiến tăng lên mức 5-7%, thay cho mức 0-3% như hiện hành. Tuy nhiên, hiện giá sữa tại nhiều cơ sở kinh doanh vẫn khá cao.