Đã qua rồi cái thời trên bia mộ chỉ khắc tên, năm sinh và năm mất của người đã khuất, giờ đây nhiều người Canada còn "trang điểm" cho mộ phần của mình với những dòng chữ mang đậm phong cách riêng.