Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), ASEAN được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng về nhập khẩu cá tra của Việt Nam trong những năm gần đây.

Do các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu có nhiều khó khăn nên các doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm nhiều hơn đến việc chuyển hướng đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này. Xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong năm 2013 đạt 124,8 triệu USD, tăng 13% so với năm 2012.

Trong năm 2013, Singapore là nước nhập khẩu cá tra từ Việt Nam nhiều nhất trong khối với giá trị đạt 36,7 triệu USD, tăng 3,4% so với năm 2012, tiếp đến là Thái Lan đạt 34,2 triệu USD, tăng 62,3% - mức tăng mạnh nhất trong khối.

Sỹ Tuyên