(CafeF) - Nhiều người cho rằng nên đánh đổi một vài năm lạm phát để tránh được suy thoái kinh tế nhẹ, tuy nhiên họ quên mất cái giá phải trả cho lạm phát đắt như thế nào