"Vợ tôi có sở thích và tính cách rất Mỹ và hầu như không thích nghe tôi hát... Mọi người nhìn vào đều không hiểu được tại sao hai người có tính cách hầu như trái ngược nhau lại có thể yêu, rồi kết hôn với nhau, giờ lại sắp sửa có thêm cậu con trai thứ hai nữa..." - Ca sĩ Mạnh Quỳnh.