QĐND Online - Tôi còn nhớ rất rõ ngày Bùi Lê Mận theo cha ra Hà Nội dự thi “Sao Mai điểm hẹn năm 2005”, khi đó cô mới 17 tuổi. Trong Lê Mận nguyên vẹn những nét hồn nhiên gây thơ và giọng hát chân chất từ làng muối quê mình...