Nước mắt cô thấm đẫm lá thư. Một ngày, có ai đó hỏi cô: “Vị của cà phê muối thế nào nhỉ?” Cô đã trả lời: “Rất ngọt ngào.”