(aFamily)- Mới đây, trong các phát minh về y học, các nhà khoa học đã chỉ ra 3 loại sản phẩm chính giúp chị em duy trì và tăng cường sinh lực là cà phên, đậu và táo.