Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại tính chung 11 tháng năm 2016 xuất siêu 2,84 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,40 tỷ USD và khu vực FDI xuất siêu 21,24 tỷ USD.

Ca nuoc xuat sieu 2,84 ty USD - Anh 1

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trong 11 tháng qua ước tính đạt 159,5 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 45,4 tỷ USD, tăng 4,8% và khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 114,1 tỷ USD, tăng 8,7%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu trong 11 tháng qua đạt 156,6 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 63,8 tỷ USD, tăng 3,4% và khu vực FDI đạt 92,8 tỷ USD, tăng 3,6%.

Hoa Kỳ và Trung Quốc dẫn đầu về xuất và nhập khẩu
Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu dẫn đầu của hàng hóa Việt Nam với 34,7 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015. Tiếp đến là thị trường EU đạt 30,5 tỷ USD, tăng 8,3%; Trung Quốc đạt 19,6 tỷ USD, tăng 26,7%; Nhật Bản đạt 13,2 tỷ USD, tăng 2,9%; Hàn Quốc đạt 10,4 tỷ USD, tăng 27,6%; riêng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 15,7 tỷ USD, giảm 6,6%.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 44,6 tỷ USD, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 28,9 tỷ USD, tăng 13,2%; ASEAN đạt 21,2 tỷ USD, giảm 1,9%; Nhật Bản đạt 13,6 tỷ USD, tăng 3,5%; EU đạt 10,1 tỷ USD, tăng 7%; Hoa Kỳ đạt 7,8 tỷ USD, tăng 8,7%.