(HNM) - Hiện nay, theo Bộ GD-ĐT, cả nước có hơn 134.000 giáo viên THPT, tổng số học sinh THPT là 3.100.000 học sinh. Tỷ lệ giáo viên THPT/lớp hiện nay đang là 1,98, trong khi theo định mức quy định thì tỷ lệ này là 2,25.

Như vậy, để bảo đảm định mức trên cả nước cần phải có 153.000 giáo viên. Về lý thuyết, số giáo viên cần đào tạo bổ sung là khoảng 19.000 người. Ngoài ra, hằng năm số giáo viên THPT sẽ về nghỉ chế độ khoảng 7.000 người. Như vậy, tại thời điểm này, xét trên tình hình chung cả nước, số giáo viên THPT còn thiếu 26.000 người.