Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên – Môi trường, đến nay, trên cả nước đã căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với tỷ lệ đạt 94,9% diện tích cần cấp.

Ca nuoc da cap so do dat gan 95% - Anh 1

Trong đó, đất ở đô thị đạt 96,7%, đất ở nông thôn đạt 94,4%, đất sản xuất nông nghiệp đạt 90,1%, đất lâm nghiệp đạt 98,1%...

Tuy nhiên, tỉ lệ cấp giấy chứng nhận ở một số loại đất vẫn còn thấp, như đất nuôi trồng thủy sản (85,1%), đất cơ sở tôn giáo (81,1%), đất chuyên dùng (84,8%)…

Tiến độ cấp sổ đỏ cho các dự án phát triển nhà ở vẫn chưa được như kì vọng do gặp phải một số vướng mắc liên quan đến sai phạm của chủ đầu tư (vi phạm quy định pháp luật về đất đai, vi phạm về trật tự xây dựng, nợ nghĩa vụ tài chính…).

K. Vy