– Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện cả nước không còn địa phương nào có dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên, vẫn còn 4 tỉnh có dịch gia súc.

Cụ thể, về dịch bệnh lở mồm long móng, hiện Ngoài ra, cũng còn 2 tỉnh có dịch tai xanh trên lợn là Lãnh đạo Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng tiếp tục đi chỉ đạo, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương./.