Chiều 2-12, tại Hà Nội, Bộ LĐTB&XH công bố “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam” số 11, quý III-2016.

Theo bản tin, thị trường lao động quý III có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ tăng; tỷ lệ việc làm trong ngành nông lâm thủy sản giảm; thu nhập của lao động làm công ăn lương tăng. Hiện cả nước có 53,27 triệu người có việc làm, tăng 33,3 nghìn người (0,06%) so với quý II-2016, tăng 104,6 nghìn người (0,2%) so với quý III-2015. Tuy vậy, chuyển dịch cơ cấu lao động sang khu vực công nghiệp và dịch vụ còn chậm. Số người làm việc trong ngành xây dựng tăng đáng kể (49.000 người so với quý II-2016 và 281.000 người so với quý III-2015). Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phục hồi, tăng 34.000 lao động so với quý II-2016 và 127.000 người so với quý III-2015.

Quý III-2016 cả nước có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp; tăng 29.000 người so với quý II-2016, nhưng giảm 11.000 người so với quý III-2015. Lao động có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, đại học trở lên vẫn có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất. Trong đó, nhóm cao đẳng chuyên nghiệp có tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh lên tới 8,36%, nhóm đại học trở lên thất nghiệp 4,22%, trung cấp chuyên nghiệp 3,79%. Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên thành thị 8,78%, gấp gần 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung 2,34%. Tình trạng thiếu việc làm tăng mạnh cả về số lượng và tỷ lệ.

Trong quý III, một số công việc có nhu cầu tuyển dụng lớn là lao động phổ thông (chiếm 67,9%, tăng 14,3% so với quý II-2016), dệt - may mặc (chiếm 12,%). Trên thị trường, có nhiều người tìm việc kế toán, kiểm toán, tài chính – ngân hàng, nhưng số doanh nghiệp tuyển dụng các vị trí này không nhiều.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết, kinh tế đang tiếp tục đà phục hồi, dự báo quý IV-2016, GDP tăng khoảng 7,1-7,3%. Nền kinh tế tiếp tục thu hút vốn FDI; doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh cả lượng và vốn; nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu…

Khánh Thu