Sáng nay, 17/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm ''Vì người nghèo" (từ 17/10 đến 18/11/2016).

Dự Lễ phát động có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ Việt Nam một số tỉnh, thành phố.

'Ca nuoc chung tay Vi nguoi ngheo - khong de ai bi bo lai phia sau' - Anh 1

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, sự tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam, các tầng lớp nhân dân, ngày 17/10/2000, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động trên phạm vi toàn quốc Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, hình thành Quỹ “Vì người nghèo". Với những nỗ lực của nhân dân, sự tham gia quyết liệt của chính quyền, cấp ủy, MTTQ, các tổ chức thành viên, công cuộc xóa đói giảm nghèo 15 năm qua đã đạt được thành tựu quan trọng, góp phần khẳng định, tiếp nối truyền thống ''thương người như thể thương thân'', ''lá lành đùm lá rách'' của dân tộc. Trên tinh thần đó, 15 năm qua, Quỹ ''Vì người nghèo'' 4 cấp đã tiếp nhận 11.450 tỷ đồng, góp phần vận động an sinh xã hội 31.150 tỷ đồng. Những thành tựu đó có ý nghĩa quan trọng về chính trị, xã hội và nhân văn, góp phần làm cho đất nước ngày càng ổn định hơn về mặt xã hội, truyền thống nhân ái đoàn kết của người Việt Nam được tiếp tục khẳng định. Tuy nhiên, tỷ lệ người nghèo, nhất là ở miền núi, nông thôn vẫn ở mức cao.

Kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân tham ủng hộ cuộc vận động ''Ngày vì người nghèo'', Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, hình ảnh lãnh đạo các cấp, doanh nghiệp, mỗi người dân từ các vùng miền khác nhau... bằng khả năng của mình góp phần chăm lo cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, đã trở thành hình ảnh tốt đẹp trong đời sống chính trị, xã hội của nước ta, được nhiều người nước ngoài trân trọng. Với truyền thống đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng, sau Lễ phát động, các cấp, các ngành, đồng bào, chiến sỹ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ, có những đóng góp thiết thực bằng nhiều hình thức, giúp đỡ cho hộ nghèo, vùng nghèo, trước hết là thực hiện Tháng cao điểm "Vì người nghèo” từ 17/10 đến 18/11, để có cơ sở tập trung giúp đỡ, ủng hộ các hộ nghèo vùng biên giới, hải đảo, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, xâm nhập mặn và môi trường bị hủy hoại. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị cán bộ, công nhân viên, các cơ quan, thành viên của các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân cả nước đóng góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ.

Thay mặt Chính phủ, phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên đã luôn tích cực, đồng hành cùng Chính phủ thực hiện chủ trương của Đảng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Phó Thủ tướng tin tưởng, đợt vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động ngày càng nhận được nhiều sự hưởng ứng rộng rãi hơn nữa của cộng đồng xã hội trong và ngoài nước, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Phó Thủ tướng khẳng định: Giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là cơ sở để giữ vững ổn định về chính trị, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đòi hỏi các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị cần phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo quyết liệt, bền bỉ, lâu dài. Đảng, Nhà nước ta luôn chủ trương phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội; khuyến khích toàn dân tham gia các cuộc vận động, phong trào ủng hộ giúp đỡ đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai, vừa chia sẻ khó khăn, vừa tạo điều kiện khuyến khích đồng bào nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, các tầng lớp nhân dân... Sự nghiệp này chỉ được giải quyết thành công khi huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, cả hệ thống chính trị; phát huy nội lực kết hợp với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng mong muốn đồng bào ta ở trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, các cơ quan, các lực lượng vũ trang tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, bằng những việc làm cụ thể để giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho đồng bào nghèo trong nước. Đặc biệt, việc vận động Quỹ ''Vì người nghèo'' và chương trình an sinh xã hội để chăm lo cho người nghèo, vùng nghèo là trọng tâm rất ý nghĩa của cuộc vận động. Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, lực lượng vũ trang ở các địa phương trong cả nước có chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, thiết thực chăm lo cho người nghèo. Các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức tốt việc vận động, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo'' bảo đảm công khai, minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng; góp phần thiết thực tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo.

'Ca nuoc chung tay Vi nguoi ngheo - khong de ai bi bo lai phia sau' - Anh 2

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại buổi Lễ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố kết quả vận động và sử dụng Quỹ ''Vì người nghèo'' 9 tháng đầu năm 2016. Theo đó, cả nước đã tiếp nhận được 945.875 tỷ đồng, các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp ở các địa phương 2,571 tỷ đồng. Lũy kế từ khi phát động, sử dụng Quỹ ''Vì người nghèo'' từ năm 2000 đến nay đạt 11.454,295 tỷ đồng; nguồn lực ủng hộ trực tiếp cho chương trình an sinh xã hội ở các địa phương được 31.150,228 tỷ đồng. Từ nguồn lực vận động cùng với hỗ trợ của ngân sách nhà nước và trợ giúp của cộng đồng, từ đầu năm đến nay, các địa phương đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 34.437 căn nhà Đại đoàn kết; giúp đỡ, hỗ trợ 149.416 hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; hỗ trợ 1.207.695 lượt người nghèo được khám chữa bệnh; 295.891 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ về học tập; hỗ trợ xây dựng 13.632 công trình dân sinh...

Tại lễ phát động, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể tại Trung ương đã hưởng ứng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo'' Trung ương thông qua tin nhắn 1409, ủng hộ cho Quỹ số tiền hơn 348 tỷ đồng; trong đó, thông qua Quỹ ''Vì người nghèo'' Trung ương là hơn 17 tỷ đồng; số tiền nhận trực tiếp tại Lễ phát động là 336 triệu đồng; số tiền đăng ký qua Quỹ ''Vì người nghèo'' Trung ương là 16 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương cũng đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ngay tại lễ phát động.

Linh Nhi