Sau cơn mưa sáng 20/5, cá rô phi nổi kín mặt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP.HCM). Trên mặt nước còn có nhiều loại rác thải và xác động vật nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối.

Lê Quân