Những ngày làm việc cuối cùng, công nhân, người dân đô thị đổ tới các cây ATM để rút tiền. Cảnh xếp hàng chen lấn lại tiếp tục diễn ra.

Lường trước những khó khăn trong rút tiền, nhiều người đã phải huy động cả người nhà xếp hàng, có người mang cả con cái tới chờ chực. Vật vã với ATM cả ngày thế mà có khi vẫn không rút được tiền. Cuộc hành xác trước ATM để lấy tiền tiêu tết đúng là cực hình.