Vừa qua, Công ty Điện lực Cà Mau đã triển khai Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Cà Mau” (giai đoạn I năm 2016),...

Ca Mau: 41 ty cho du an cap dien nong thon - Anh 1

Vừa qua, Công ty Điện lực Cà Mau đã triển khai Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Cà Mau” (giai đoạn I năm 2016), với khối lượng đường dây trung áp 1 pha xây dựng mới 45,566 km; đường dây hạ áp 64,580 km; dung lượng trạm biến áp 2.475 kVA với 53 trạm biến áp.

Tổng mức đầu tư dự án gần 41 tỷ đồng; xây dựng theo hình thức cuốn chiếu, thi công hoàn tất theo các tuyến đường dây để tổ chức nghiệm thu, đóng điện từng phần, kịp thời phục vụ nhu cầu điện của nhân dân.

Trong giai đoạn I năm 2016, dự án cấp điện cho 1.511 hộ dân chưa có điện trên địa bàn 33 ấp, 10 xã thuộc 2 huyện U Minh và Thới Bình. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đưa tỷ lệ hộ dân có điện của tỉnh Cà Mau lên 98,4% và tỷ lệ hộ dân vùng nông thôn có điện lên 98,6%.