Cá mập trắng lớn, một trong những động vật ăn thịt nổi tiếng nhất đại dương, có khả năng phi thân lên khỏi mặt nước cực nhanh để bắt mồi.