Gần 1 năm trở lại đây, các ao, đầm, sông rạch ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, xuất hiện nhiều cá lau kính. Cá lau kính là loài nhập ngoại được người nuôi cá cảnh nuôi chung với các loại cá cảnh trong bể kính...