[Kênh14] - Cả 2 cùng đi chơi thâu đêm và thậm chí còn xăm hình giống nhau nữa cơ.