Quý III/2016, CTCP Thế Kỷ 21 (C21) đạt doanh thu thuần 29,7 tỷ đồng, giảm 81% và lợi nhuận sau thuế đạt 5,6 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, C21 đạt doanh thu thuần 89 tỷ đồng, giảm 58%; Công ty không còn khoản doanh thu đột biến từ chuyển nhượng dự án, đất nền 130 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 1/11, C21 chính thức giao dịch 19,3 triệu cổ phiếu trên UPCoM. Trước đó, C21 niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM từ ngày 15/7/2011. Đến ngày 18/9/2015, Công ty đã xin hủy niêm yết tự nguyện với lý do: trong hơn 4 năm niêm yết, C21 không thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu trên sàn.

Phan Hằng